Misyon Ve Vizyonumuz

MİSYON                     

Ekonomik kalkınmanın gereklerini üyelerimizin ve hemşerilerimizin gücüyle birleştirerek ;

Piyasa ekonomisinin hukuki kurumsal ve sosyal alt yapısının geliştirilmesi, ekonominin istikrar içinde büyümesi ve sektöründe  başarılı, iş hayatı ile  sosyal ve kültürel hayat dengesini kuran bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak,

Üyelerimizin  iş  hacmini artırmalarına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak, sürekli gelişmelerini sağlayacak bilgi akışını gerçekleştirmek,

Üyelerini  Türkiye’de ve  Dünyada güçlü bir şekilde temsil ederek, iş dünyasında daha tanınır hale getirmek.

VİZYON                       

Seçkin işadamlarının aynı çatı altında , aynı misyon doğrultusunda  bir araya gelmesine zemin hazırlamak…

21.yüzyılda gelişen teknolojiye ayak uydurmak ,üyelerimizin gelişimini sağlamak , üyelerimizi iş dünyasında öncü ve saygın hale getirmek,

Üye şirketlerin haklarını korumak, üyelerimizin iş dünyasında karşılaştıkları sorunların çözümü için yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak

Sektörel, bölgesel ve ülke sorunlarına bilimsel ve kalıcı çözüm yolları geliştirmek…

İş dünyasında kurumsal, hukuksal ve ahlaki altyapının gelişmesine katkıda bulunmak…

Dünya ile rekabet edebilir, kalite, verimlilik ve markalaşma bilincinin oluşmasını sağlamak…

Aynı zamanda şehrin özgüvenini artırmak maksadı ile  sosyo-kültürel faaliyetler düzenlemek…

Sivil toplum anlayışı gereği, üyelerini ticari ve sosyal anlamda eğitmek…

TCMB Kurları

BURSA

BURSA

GİRESUN

GIRESUN

Ziyaretçi Sayaçı

Online Ziyaretçi
Toplam Ziyaretçi :