Tüzüğümüz

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1-
Derneğin Adı: Giresunlu Sanayici, İşadamları, Yöneticileri ve Serbest Meslek Mensupları Derneği Derneğin kısa adı, “GİSİYAD”dır. Derneğin merkezi Bursa’dadır.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-
Derneğin amacı, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici, işadamları, yönetici ve serbest meslek mensuplarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek, Türkiye  içinde  ve  Türkiye  dışındaki  Giresunluların  sınai,  ticari,  sosyo-ekonomik,  eğitim  ve  kültür  düzeylerinin  gelişmesini  sağlamak  amacıyla  teknoloji,  sermaye,  fikir  alışverişi  ve  koordinasyonu  temin  ederek  daha  ileri  bir  düzeye  ulaşmalarına  yardımcı  olmaktır.

 

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek,  işadamı – sanayici – yönetici  ve serbest meslek mensuplarının yardımlaşması alanında faaliyet gösterir.

TCMB Kurları

BURSA

BURSA

GİRESUN

GIRESUN

Ziyaretçi Sayaçı

Online Ziyaretçi
Toplam Ziyaretçi :